چگونه به دماهای پایین در حد صفر درجه برسیم

دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ روش های جدیدی برای سرد کردن اتم های گازی ابداع شد: سرد کردن لیزری و سرد کردن تبخیری. با تلفیق این دو روش، دسترسی به دماهای پایین تر از یک نانو کلوین (یک میلیاردم درجه کلوین) …

آزمون آنلاین از صفحات ۱ الی ۹ کتاب شیمی چهارم (سری دوم)

این آزمون از مباحث: مقدمه سینتیک شیمیایی سرعت متوسط مصرف و تولید مواد شرکت کننده در واکنش سرعت متوسط و شیب نمودار مول-زمان سرعت واکنش از صفحات ۱ الی ۹ از کتاب شیمی چهارم می باشد.

آزمون آنلاین از صفحات ۱ الی ۳ کتاب شیمی ۲

این آزمون از مباحث: مطالعه ساختار ماده، نظریه ها و مدل های اتمی مدل اتمی دالتون الکترولیز از صفحات ۱ الی ۳ از کتاب شیمی دوم می باشد.

آزمون آنلاین از صفحات ۱ الی ۹ کتاب شیمی چهارم (سری اول)

این آزمون از مباحث: مقدمه سینتیک شیمیایی سرعت متوسط مصرف و تولید مواد شرکت کننده در واکنش سرعت متوسط و شیب نمودار مول-زمان سرعت واکنش از صفحات ۱ الی ۹ از کتاب شیمی چهارم می باشد.

سامانه ی آموزش شیمی چیست؟

سامانه آموزش شیمی به نوعی طرح درس عملیاتی درس شیمی دبیرستان است که به صورت مباحثی مجزا  در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد تا بتوان ظرفیت یادگیری ، میزان مهارت و میزان توانمندی دانش آموزان در سطوح مختلف ارتقاء یابد. …